Nemški prevod

Slovenska literatura je prevedena v številne tuje jezike. Največ slovenske literature je bilo prevedene v srbohrvaški jezik (967). Nemški prevodi slovenske literature pa so na drugem mestu (521). Na tretjem mestu so prevodi iz slovenskega jezika v angleški jezik (282). Podatki obsegajo stanje do leta 2012. Iz slovenščine v nemščino so dejansko prevedene razne slovenske …

More