Tolmačenje

Vsi smo že kdaj slišali za besedo tolmačenje, kajne? Seveda smo, pa vendar veliko ljudi ne pozna njen pomen. No, pa naj danes malo več povemo na to temo… Tolmačenje je ustno prevajanje. Več informacij o tolmačenju in sodnih tolmačih lahko dobite na spletnem naslovu Sodni Tolmač.

Simultano tolmačenje

Beseda tolmačenje praktično pomeni prevajanje besed iz enega jezika v drugega, včasih pa tudi za tolmačenje določenega dejanja, ki ga ne razumemo. Tolmačenje se največkrat uporablja pri poslovnem sodelovanju, na raznih konferencah in še marsikje, dostikrat tudi v našem vsakdanjem življenju. Tolmačimo lahko na več načinov. Najbolj uporabno tolmačenje v praksi pa je simultano tolmačenje. …

More

Tolmačenje Multilingual

Prepričana sem, da ste vsaj enkrat videli kako poteka tolmačenje. Če ne drugje, ste to lahko videli na kakšen televizijskem programu, kjer je potekal prenos kakšne konference s predstavniki drugih držav. Morda se vam je zdelo, da tolmačenje ni nič posebnega in posebej zahtevnega in če je temu tako, ste se zagotovo zmotili.

Sodni tolmač

Sodni tolmač je prevajalec, ki ga imenuje in potrdi  ministrstvo za pravosodje. Za razliko od klasičnih prevajalcev sodni tolmač s svojim podpisom, pečatom in izjavo jamči, da je opravljen  prevod istoveten z originalom. Nihče drug ne more izdati overjenega prevoda, saj so za to delo pristojni edino od ministrstva potrjeni sodni tolmači. Sodni prevajalec oziroma …

More

Tolmačenje

Tolmačenje je ustno prevajanje so pomočjo katerega se učimo tujih jezikov. Poleg tolmačenja imamo tudi ustanove, ki se posebno ukvarjajo samo z poklicom tolmačenje. Storitev tolmačenja ponuja tudi prevajalska agencija Multilingual.