Nemški prevod

Slovenska literatura je prevedena v številne tuje jezike. Največ slovenske literature je bilo prevedene v srbohrvaški jezik (967). Nemški prevodi slovenske literature pa so na drugem mestu (521). Na tretjem mestu so prevodi iz slovenskega jezika v angleški jezik (282).

Podatki obsegajo stanje do leta 2012. Iz slovenščine v nemščino so dejansko prevedene razne slovenske literarne klasike vse od Ivana Cankarja pa do Franceta Prešerna. Trenutno so med najbolj prevajani slovenskimi pisci Drago Jančar, Tomaž Šalamun, Evald Flisar, Aleš Debeljak in Boris Pahor.

Številna podjetja, ki želijo podreti na nemški trg, prav tako potrebujejo izkušene prevajalce tako pri oblikovanju spletnih strani, raznih prevajanj navodil za uporabo in podobno.

Dandanes je večina navodil, ki jih dobimo ob nakupu izdelkov, napisanih v različnih tujih jezikih, med katerimi je v večini tudi nemški prevod. Če je določen izdelek namenjen nemškemu trgu, je seveda poleg originalnega jezika tudi prevod v nemški jezik.

V primeru, da potrebujete sodno overjen nemški prevod, pa se obrnite na sodne prevajalce za nemški jezik, ki jih imenuje Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije.