Nepremičnine

Nakup nepremičnine je za posameznika, družino ali podjetje velik finančni zalogaj, ki se ga ne loteva pogosto v življenju. Verjetno pa je primarna želja vsakega posameznika prav želja po posedovanju lastne stanovanjske nepremičnine, torej imeti streho nad glavo in biti sam svoj gospodar.

Kaj pa je nepremičnina? Beseda nepremičnina pomeni nepremično stvar, ki ne more spremeniti mesta ali položaja in je torej stalno dosegljiva na enem mestu. Pod nepremičnine uvrščamo vsa zemljišča, stavbe, ceste in druge stvari, ki so pritrjene na zemeljsko površje in jih (načeloma) ne moremo premikati.

Pojem nepremičnine tako v prvi vrsti pomeni zemljišče, sestavina le-tega pa je vse, kar je spojeno nad ali pod njim – hiše, garaže, stolpnice, skratka gradbeni objekti. Ali povedano drugače, nepremičnine lahko razdelimo po kategorijah, glede na njihovo dejansko uporabo in namen: stanovanjske nepremičnine, poslovne nepremičnine, kmetijske nepremičnine, industrijske nepremičnine, javne nepremičnine in nepremičnine za posebne namene.