Delovno pravo

Slovensko delovno pravo tudi posebej ščiti družinsko življenje s tem, ko določa pravice delavke v času nosečnosti in dojenja ter splošneje pravice delovnih staršev. V prvi točki ščiti zakon delavko pred delodajalcem še s tem, ko delodajalec ne sme v času trajanja delovnega razmerja poizvedovati o kakršnihkoli podatkih, ki bi bili povezani z morebitno nosečnostjo delavke. V času nosečnosti in dojena delavka tudi ne sme biti izpostavljena dejavnikom tveganja ali delovnim pogojem, ki bi ogrožali njeno zdravje ali zdravje otroka. Če delodajalec delavki ne more zagotoviti takšnega delovnega mesta, je delavka upravičena do odsotnosti od dela in nadomestila plače.

Delovno pravo tudi določa, da delodajalec delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, ne sme nalagati nadurnega ali nočnega dela, brez njegovega predhodnega soglasja. Podobno velja za enega izmed staršev delavcev in sicer do sedmega leta starosti otroka, če ta z otrokom živi sam, ter sam skrbi za njegovo vzgojo in varstvo. Isto velja, če je otrok hudo bolen ali telesno ali duševno prizadet.

Delavki pripada tudi pravica do porodniškega dopusta, staršema pa pravica do starševskega dopusta. Delovno pravo želi s tem odredbami zaščitit starševstvo, otroke in družinsko življenje pred morebitnimi zlorabami, izkoriščanji ali onemogočanji iz strani delodajalca.