Tolmačenje

Tolmačenje je ustno prevajanje so pomočjo katerega se učimo tujih jezikov. Poleg tolmačenja imamo tudi ustanove, ki se posebno ukvarjajo samo z poklicom tolmačenje. Storitev tolmačenja ponuja tudi prevajalska agencija Multilingual.

Tolmačenje spada v kategorijo prevajanja s pomočjo katere govorec in poslušalec skupaj govorita in si učenec poskuša čim več zapomniti ali zapisati. Ali pa govori samo govorec poslušalec ali učenec pa zraven ponavlja potem pa poskuša povedati na koncu ali ponoviti za njim in to je način lahkega učenja tujega jezika ali prevajanja.

Imamo več vrst tolmačenja kot so simultano, konsekutivno, konferenčno, telefonsko ali šepetanje. Vsi ti načini vas lahko pripeljejo do pravega in odličnega znanja tujega jezika in tudi obvladovanja naglasov.

Tolmačenje se predvsem uporablja za govorce in za prevajanje pri starejših kajti mladi o jezikih in učenju le teh že veliko predelujejo v šolah ali agencijah. Tolmačenje pa ponavadi ni preveč enostavno, saj zahteva veliko učenja in ponavljanja ene in iste izgovorjave, predvsem pa učenje ni povsem brezplačno.