Tolmačenje Multilingual

Prepričana sem, da ste vsaj enkrat videli kako poteka tolmačenje. Če ne drugje, ste to lahko videli na kakšen televizijskem programu, kjer je potekal prenos kakšne konference s predstavniki drugih držav. Morda se vam je zdelo, da tolmačenje ni nič posebnega in posebej zahtevnega in če je temu tako, ste se zagotovo zmotili.

Če potrebujete tolmačenje, kliknite na povezavo http://www.multilingual.si/sl/tolmacenje

Tolmačenje je ustno prevajanje pri katerem prevajalec v živo prevaja stavke iz drugega jezika. Tolmačenje načeloma delimo na simultano in konsekutivno. Pri prvem poteka prevajanje v zelo kratkem zamiku in v studiju s slušalkami, običajno pa poteka iz tujega v materni jezik. Pri konsekutivnem tolmačenju pa gre za izmenični govor govorca in tolmača, pri katerem si tolmač večinoma zapisuje govorjeno in to šele nato prevaja. Pri obeh vrstah tolmačenja je potrebno odlično znanje obeh jezikov, kadar pa temu ni tako pa se lahko zgodi tudi, da en tolmač tolmači drugega tolmača.

Poleg že omenjenih vrst tolmačenja pa poznamo tudi telefonsko tolmačenje, šepetanje in znakovno tolmačenje. Vse vrste tolmačenja izvajajo izkušeni poligloti, tolmačenje pa večinoma poteka na najrazličnejših področjih.