Detektivske storitve

Detektivske storitve predstavljajo učinkovit mehanizem pri zbiranju podatkov o uspešnosti poslovnih subjektov. Vsak gospodarski subjekt si želi biti konkurenčen saj mu to zagotavlja dolgoročen obstoj. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da so konkurenčne informacije in nove poslovne ideje vedno tarča konkurence. V kolikor bi želeli preveriti svojo konkurenco ali vas zanima stanje vašega novega poslovnega partnerja se z uporabo detektivske storitve opravijo poizvedbe (razgovori z ljudmi, neuspešne investicije, ocena kreditne sposobnosti, itd). Sestavljeno poročilo o uspešnosti poslovanja vsebuje tudi  priporočilo, v kolikšni meri je se lahko  naročnik opre na informacije iz navedeni postavk. Ves čas izvajanja detektivske storitve ocenjujemo  verodostojnost virov, ki zagotavljajo kritične informacije.

Zakonito pridobivanje konkurenčnih informacij in zaščita informacij predstavlja ključni element varnostnega svetovanja v sklopu opravljanja detektivske storitve.  Uspešno izveden pregled lahko prepreči prihodnje izgube in pravde podjetja.