Avtomobilsko zavarovanje

Poznamo več vrst avtomobilskega zavarovanja, osnovno zavarovanje, AO+, in avtomobilsko kasko zavarovanje. Osnovno avtomobilsko zavarovanje mora vsak lastnik osebnega vozila skleniti še predno vozilo začne uporabljati v prometu. S tem se zavaruje pred morebitno odgovornostjo škode narejene z vozilom v prometu.

Ob registraciji lahko pristojni organ od vas zahteva potrdilo o obveznem avtomobilskem zavarovanju, katero velja vsaj toliko časa kot prometno dovoljenje. AO+ zavarovanje vam krije škodo, katero je utrpel voznik zaradi telesnih poškodb v nesreči. Vsota za katero se zavarujete je po zavarovalnicah različna. Avto zavarovanje z vključenim kaskom nam krije neposredno vozila v primeru prometne nesreče, trčenje v oviro, prevrnitev ali zdrs s ceste. Je najboljše zavarovanje, ki nam nudi največ. Omogoča nam tudi, da zavarovalnica krije prevoz poškodovanega vozila do servisa oziroma do najbližje delavnice.