Sodni tolmač

Sodni tolmač je prevajalec, ki ga imenuje in potrdi  ministrstvo za pravosodje. Za razliko od klasičnih prevajalcev sodni tolmač s svojim podpisom, pečatom in izjavo jamči, da je opravljen  prevod istoveten z originalom. Nihče drug ne more izdati overjenega prevoda, saj so za to delo pristojni edino od ministrstva potrjeni sodni tolmači.

Sodni prevajalec oziroma sodni tolmač, ki opravlja tolmačenje, ni nujno v osnovi jezikoslovec, lahko ima katero koli univerzitetno oziroma drugo strokovno izobrazbo. Seveda pa je pogoj aktivno znanje slovenskega jezika in enega ali več tujih jezikov.

Sodni tolmač lahko sodno prevede in overi vrsto dokumentov: od rojstnih listov, diplom, zdravstvene dokumentacije do sodnih prevodov pravnih dokumentov, tehnične dokumentacije kot tudi sodne overitve dokumentov za podjetja, na primer prevajanje računovodskih izkazov, bilance, revizijsko poročilo, prevajanje in overitev računov, certifikatov ipd.

Sodni tolmač pa lahko svojo stranko spremlja tudi v kazenskih in civilnih postopkih pred sodišči in upravnimi organi.