Žarometi se spreminjajo

zarometiŽarometi so naprave za osvetljevanje vozila in vozišča. Vožnja potek v različnih razmerah. Pri dobri vidljivosti težav načeloma ni. Voznik ima dober pogled in nadzor nad dogajanjem v okolici gibanja vozila.Hkrati pa je dobro viden s strani drugih udeležencev v prometu. Na vozilih so žarometi prisotni že več kot stoletja. Glede na današnje standarde, bi lahko rekli, da vozila v preteklosti žarometov praktično niso imela.

Zahtevnejše postane vse skupaj ponoči oziroma ob zmanjšani vidljivosti. Vozilo je takrat težje vidno, voznik pa hkrati ne more tako dobro prepoznavati dogajanje v svoji okolici, kot je to značilno za idealne razmere. Z namenom boljše vidljivosti voznika ter lažjega prepoznavanja vozila v poslabšanih pogojih vidljivosti, so na vozilih nameščeni

. Današnji standardi poleg tega ponujajo še mnoge zahtevnejše lastnosti. gibanje vozila poteka v različnih smereh ter pod različnimi hitrostmi. Smer osvetljevanja klasičnih žarometov poteka v eni smeri, prilagajanje pa poteka skladno z gibanjem vozila. Kar pomen, da imamo v določenem trenutku gibanja oziroma spreminjana smeri, tako imenovani mrtvi kot osvetljevanja. Ta mrtvi kot osvetljevanja se osvetli šele v trenutku, ko se vozilo premakne v ustrezno smer.

Z namenom osvetljevanja tega mrtvega kota, so danes mnogi sistemi za razsvetljevanje opremljene z možnostjo osvetljevanja mrtvega kota že pred ali med spreminjanjem smeri. Sodobne zahteve omogočajo še mnoge druge spremembe. Osvetljevanje vozila in vozišča se spreminja predvsem z spremembami svetlobe v okolici. V idealnih razmerah so zahteve minimalne. Povečajo pa se skladno z zmanjševanjem svetlobe v okolici. Pri oblačnem vremenu so večje zahteve po osvetljevanju vozila. Nočna vožnja pa zahteva poleg osvetljevanja vozila tudi povečano svetilnost svetlobe v smeri vožnje. Ker je na cesti v času vožnje lahko poljubno število drugih vozil, se mora osvetljevanje prilagajati tako zahtevam voznika, kot tudi drugim udeležencem v prometu. Vozniku mora optimalno osvetljevat smer vožnje, hkrati pa s tem ne ovirati pogleda drugim udeležencem v prometu.

 

Žarometi doživljajo mnoge velike spremembe.