Obračun plač

Vsak delodajalec je primoran skrbeti za izpolnjevanje delovnih pogodb, kamor sodi tudi obračun plač. V manjših podjetjih z malo zaposlenimi obračun plač navadno opravlja sam direktor. Dokler poteka obračun plač po ustaljenem postopku, je to delo res enostavno. Zgodi pa se, da naletite tudi na kakšen problem, ki ni ravno običajen, a ga morate znati …

More

Računovodstvo

Sodelovanje podjetnika z računovodstvom je lahko zelo spodbudno, če med njima steče odkrita komunikacija, to pomeni, da si povesta, kaj pričakujeta od drug drugega. Ko so karte položene na mizo, lahko steče sodelovanje, v obojestransko zadovoljstvo seveda. Elektronsko računovodstvo obema stranema omogoča lažje sodelovanje, vpogled v poslovanje ne glede na čas ali prostor, obenem pa …

More

Delovno pravo

Slovensko delovno pravo tudi posebej ščiti družinsko življenje s tem, ko določa pravice delavke v času nosečnosti in dojenja ter splošneje pravice delovnih staršev. V prvi točki ščiti zakon delavko pred delodajalcem še s tem, ko delodajalec ne sme v času trajanja delovnega razmerja poizvedovati o kakršnihkoli podatkih, ki bi bili povezani z morebitno nosečnostjo …

More