Varstvo pri delu

varstvo pri deluPri delu, ki ga opravljamo, se srečujemo s številnimi tveganji, da pride do poškodb in poslabšanja zdravstvenega stanja. Varstvo pri delu nas opominja, kako je potrebno ravnati, da zaščitimo sebe in druge. Ker se pri številnih delih srečujemo z raznoraznimi napravami in stroji, ki so lahko ob napačni uporabi in neupoštevanju pravil varnosti nevarni za okolico, je potrebno, da varstvo pri delu upoštevamo in ga tudi izvajamo.

V medijih pogosto poročajo o nesrečah, ki so se zgodile med delom z različno tehnologijo. Ob tem se zgrozimo. Lahko se zgodi, da gre za napako v napravi, s katero delo opravljamo. Tudi naprave morajo biti pregledane in imeti potrdilo, da napake niso prisotne in da je naprava primerna za uporabo. Pogosto pa v medijih zasledimo, da je do nesreče privedla malomarnost delavca, ki ni upošteval pravil varstva pri delu. Ali ni res, da se tako ali tako v vsakdanjem življenju srečujemo s potencialnimi nevarnostmi, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje? Za nas je najbolje, da se pri delu držimo pravil, ki smo se jih naučili pri usposabljanju o varstvu pri delu. Ne gre le za to, da usposabljanje opravimo, ker ga pač moramo. Ker je tako zakonsko določeno. Vse stvari, ki se jih naučimo na usposabljanju, moramo uporabiti pri svojem delu in si tako zagotoviti varnost. Ne le sebi, tudi drugim zaposlenim. Teorijo moramo uporabiti v praksi. Le tako se lahko zaščitimo pred morebitno nesrečo.

Na upoštevanje varstva pri delu moramo opomniti tudi naše sodelavce. Bolje je, da ravnamo v skladu s tem, kar smo se naučili, kot da zaradi neupoštevanja pravil povzročimo nesrečo pri delu.