Simultano tolmačenje

Beseda tolmačenje praktično pomeni prevajanje besed iz enega jezika v drugega, včasih pa tudi za tolmačenje določenega dejanja, ki ga ne razumemo. Tolmačenje se največkrat uporablja pri poslovnem sodelovanju, na raznih konferencah in še marsikje, dostikrat tudi v našem vsakdanjem življenju.

Tolmačimo lahko na več načinov. Najbolj uporabno tolmačenje v praksi pa je simultano tolmačenje. Simultano tolmačenje pomeni, da tolmač po vsakem izrečenem stavku govorca, stavek prevede v ustrezni jezik. To tolmačenje ima prednost, da ni potrebno govora posebej zapisovati, ker se tolmači sproti. Poznamo pa še drugo vrsto tolmačenja. Pri tem tolmačenju pa tolmač posluša govorca do konca njegovega govora ter si dela zapiske. Po končanem govoru pa tolmač govor prevede v ustrezen jezik.

Dostikrat v življenju pa se zgodi, da se ljudje med seboj ne razumemo, kljub temu, da vsi uporabljamo materin jezik. Ja, smešno, vendar bi zares dostikrat za vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov potrebovali tolmačenje, da bi se razumeli.