Kuhinja, obnova ali zamenjava

Kuhinja je ustvarjalno mesto, ki ga v največji možni meri želimo urediti po svoje. Velikokrat ureditev po svoje temelji z nezadovoljstvom obstoječega stanja. Botruje pa jih naše osebno nezadovoljstvo z delom v njej ali pa na videnih primerih boljše prakse. Največje možnosti imamo pri obnovi ali zamenjavi, manjše pa pri urejanju na osnovi obstoječega. Pri obnovi lahko praktično vse uredimo na novo, izjema so statični elementi. To so elementi, ki jih v večini primerov prilagajamo obstoječemu, kot je vodovodna napeljava, oskrba z električno energijo, dotoki in podobno. Potrebujete novo kuhinjo?

Manjše možnosti so pri urejanju na osnovi obstoječega. V tem primeru gre za kuhinjo, ki bo v osnovi ostala ista, zamenjali ji bomo zgolj nekaj bolj ali manj ključnih elementov. Pri obnovi ali zamenjavi gre za praktično isto, vendar hkrati drugačno. V obeh primerih bi radi prostoru vdahnili nov videz, velikokrat tudi dodali novo dodatno vrednost. Obnova je smiselna pri dobri osnovi. Kar je danes že redkost, saj smo v preteklosti množično opremljali z materiali, katerih obstojnost ni ravno vrlina.

V najboljšem primeru so se obdržale nekaj desetletji, pa še to v primerih, ko ni bilo velikih posegov. Največ posegov imamo pri selitvah ali razstavitvi elementov iz drugih razlogov. Spoji in drugi elementi se pri tem izrabijo, kar pomeni, da naslednja postavitev težko doseže standarde prejšnje, toliko bolj pa videz novega. Dodatno na splošno izrabljenost vplivajo sami pogoji. Vlaga, toplotne obremenitve, mehanski udarci in vse podobno zelo neugodno vpliva na kakovost naše odločitve.

Nekaj več svobode ponuja dobra osnova. V tem primeru se zamenja zgolj del elementov, ki so bodisi obrabljeni ali pa ne ustrezajo novim zahtevam. Dobro osnovo pa določimo pri prvem nakupu, zato to velja upoštevati pri izbiri. Največji možni izkoristek in smiselnost investicije imamo povsod tam kjer je predvidena dolga uporaba. Takrat nam tudi višji cenovni razred postane dostopna investicija, potrebno jo je le razdeliti na predviden čas uporabe. Za alternativo in dobro primerjavo pa izbrati ponudbo, ki bo zahtevala manjšo investicijo ter temu primerno manj časa uporabna. S tem bodo dobili dobro oceno in dobro osnovo odločanja.

Kuhinje primerjane na tak način nam hitro ponudijo odgovor o smiselnost odločitve.