Zamenjava upravnika

Kdo za vas upravlja večstanovanjski objekt? Ste zadovoljni z uporabnikom? Ali pa je za vas rešitev prav zamenjava upravnika? Čeprav smo z upravnikom sklenili pogodbo, v kateri so jasno navedeni dogovori, s tem njegove obveznosti in tudi pravice ter pooblastila, katera smo mu dali, se zna zgoditi, da ta ne opravlja svojega dela po pričakovanjih. Vas zanima kako izvesti zamenjavo upravnika? Kliknite na povezavo https://www.spl.si/iscete-upravnika.html.

Se vam je zgodilo že, da ste prišli na srečanje oziroma na zbor z upravnikom, kjer je bilo prisotnih več lastnikov in vam upravnik ni znal določenih stanj pojasniti, ni vedel tistega, kar vas je zanimalo, ipd. Skratka, je nekako neodziven tudi, mogoče celo ne opravlja svojega dela, ki pa je bistveno za dobro in kakovostno bivanje v skupinski stavbi. Seveda ste pomislili, da je zamenjava upravnika nujna.

Vendar pa, ali se s tem strinja tudi večina (nekaj več kot polovica) vseh lastnikov? Če ne, bomo težko izpeljali zamenjavo, saj je nemogoče,v kolikor se večina s tem ne strinja. Sicer pa je postopek zelo enostaven. Najprej moramo seveda prekiniti pogodbo s sedanjim upravnikom. Potem se odločimo za drugega in sklenemo pogodbo z njim. Skozi postopek zamenjave nas lahko vodi prav novi uporavnik, ki je seveda seznanjen z vsem, kako in na kakšen način zamenjava upravnika poteka ter nam bo lahko dal pravilne napotke do zaključitve tega dejanja.

Vsi lastniki večstanovanjskega objekta so enakovredni lastniki skupinskih prostorov. Kako te voditi in vzdrževati, da bo resnično pravično in enako med vsemi? Pravzaprav za to skrbi prav upravnik. S tem nas močno razbremeni. Hkrati tudi skrbi za skupinski denar in dobrobit bivanja vseh lastnikov in drugih bivalcev v določenem prostoru. Ste ugotovili nepravilnosti pri naštetem oziroma, da je vaš sedanji upravnik nenako zatajil in tega ne opravlja s pričakovanji? Potem je resnično nujna zamenjava upravnika, za katero ugotavljamo, da je res enostavna in edina pravilna ter ustrezna rešitev v tovrstnih situacijah.