Sodni tolmač

Sodni tolmač je prevajalec, ki ga imenuje in potrdi  ministrstvo za pravosodje. Za razliko od klasičnih prevajalcev sodni tolmač s svojim podpisom, pečatom in izjavo jamči, da je opravljen  prevod istoveten z originalom. Nihče drug ne more izdati overjenega prevoda, saj so za to delo pristojni edino od ministrstva potrjeni sodni tolmači. Sodni prevajalec oziroma …

More