Delovno pravo

Slovensko delovno pravo tudi posebej ščiti družinsko življenje s tem, ko določa pravice delavke v času nosečnosti in dojenja ter splošneje pravice delovnih staršev. V prvi točki ščiti zakon delavko pred delodajalcem še s tem, ko delodajalec ne sme v času trajanja delovnega razmerja poizvedovati o kakršnihkoli podatkih, ki bi bili povezani z morebitno nosečnostjo …

More