Odvetnik Celje

Dober odvetnik je podkovan z znanjem s področja prava. Seveda pa h kakovosti z leti pripomorejo tudi izkušnje, ki jih pridobi z delom. V okviru opravljanja odvetniškega poklica odvetnik pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih. Če potrebujete odvetnika, kliknite na povezavo http://milkoskoberne.com kjer vam bodo znali pomagati, saj ponujajo pravne storitve in odškodnine.

Prvi pogoj za opravljanje poklica odvetnika je dokončanje študija prava. Diplomirani pravnik pa lahko postane odvetnik šele, ko izpolni določne pogoje. Predpisi določujejo, da mora opraviti pravniški državni izpit ter biti zaposlen 4 leta kot pravnik. Od tega mora imeti vsaj 1 leto izkušenj kot odvetnik. Izpolnjevati pa mora seveda še nekatere druge pogoje (aktivno obvladanje slovenskega jezika, primerna oprema in prostori za opravljanje poklica …).

Ko so vsi pogoji izpolnjeni, se izvede vpis v imenik odvetnikov. Za opravljanje odvetniškega poklica se morajo odvetnik pri delu držati tudi določenih pravil, ki jih določa zakon o odvetništvu.

Odvetnik se lahko v večini primerov sam odloči ali bo zagovarjal določeno stranko ali ne. V primeru, da mu določi stranko sodišče, jo mora zagovarjati, razen, če so razlogi za to, da je ne zastopa opravičljivi. Odvetnik je odgovorna oseba, ki seveda tudi mora poskrbeti, da podatki o stranki ostanejo tajni.