Mobing

Z izrazom mobing označujejo nasilje, trpinčenje, čustveno nasilne in šikaniranje, ki se dogaja na delovnem mestu. Mobing je usmerjen proti določeni osebi, ki nastopa v vlogi žrtve. Za žrtev mobinga lahko rečemo, da je mobirani, tisti pa ki mobiranje izvaja je mober. V angleškem jeziku pomeni glagol “to mob” napasti ali razgrajati. Izraz mobing se …

More