Hitri krediti

V grobem se posojila delijo na kredite in ostala posojila. Veliko ljudi misli, da sta posojilo in kredit ena in ista zadeva, vendar temu ni tako. Razlika med posojilom in kreditom je v tem, kdo ga daje. Kredit lahko da samo pravna oseba (banka, hranilnica ter podjetje, ki posreduje kredite), medtem ko lahko posojilo da tako fizična kot pravna oseba. Omenjene pravne ali fizične osebe nudijo predvsem posojila ali kredite višjih zneskov. A velikokrat bi nam prav prišlo posojilo, npr. samo v višini 100 evrov. Tovrstno posojilo je prva v Sloveniji začela omogočati Družba Ferratum Finance d.o.o., ki izvira s Finske. Kredite od 50 do 160 evrov imenujemo – hitri krediti ali mini krediti, za katere lahko zaprosite preko spleta ali pa tudi s pomočjo SMS sporočil, zato jih imenujejo tudi SMS-loans ali SMS krediti.

Hitri kredit, ki ga lahko dobite na svoj TRR račun tudi v pol ure, morate poravnati v roku 15 dni skupaj s premijo. Višina premije, ki jo mora kot nadomestilo za obdelavo »zahtevka za posojilo« in posredovanje posojila družbi poravnati stranka, je odvisna od tega, kolikšna je višina posojila in od okoliščine, koliko posojil je stranka v zadnjih 12 mesecih poravnala pravilno in pravočasno.